Zapraszamy do wzięcia udziału w XI edycji
Międzydiecezjalnego Konkursu
„Święci i bohaterowie Naszej Ziemi”,
która w bieżącym roku szkolnym przebiegać będzie pod hasłem:
„Uświęcenie jest pracą całego życia”.

          Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży postaci świętych i bohaterów,  ich życia i działalności.

          Konkurs ten skierowany jest do uczniów szkół podstawowych - klas IV-VI oraz klas VII- VIII i III gimnazjalnych. Uczniowie mogą wziąć udział w konkursie plastycznym, literackim            i multimedialnym. Szczegółowe informacje podane są w regulaminach konkursu.

           Zgłoszenia należy przesłać do 19 kwietnia 2019 roku drogą mailową: kglolomza@wp.pl lub listownie na adres szkoły podany poniżej.

          Prace należy  przesłać do dnia 7 maja 2019 roku na adres: Szkoły Katolickie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Sadowa 12, 18-400 Łomża.

           Dla uczestników i laureatów konkursu przewidziane są dyplomy i cenne nagrody. Nauczyciele przygotowujący uczniów otrzymają podziękowania za podjęcie idei konkursu.

          Gala Finałowa konkursu odbędzie się 28 maja 2019 roku w Szkołach Katolickich im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

          Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać, wysyłając pytania na adres: duchnowska.katarzyna@wp.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Koordynator konkursu- Katarzyna Duchnowska

 

REGULAMINY

KARTA ZGŁOSZENIA

ZGODA