Młodzież Katolickiej Szkoły Podstawowej wzięła udział w akcji "POLA NADZIEI", której zasięg wyszedł poza mury naszych szkół. Weekendowy event w galerii handlowej Veneda przyniósł wiele radości podczas zbiórki funduszy na potrzeby polskich hospicjów.

Tuż po zakończeniu egzaminów gimnazjalnych zdecydowana większość uczniów klas 3 gimnazjum wraz z młodszymi kolegami i koleżankami wybrali się na wycieczki szkolne.

Uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zapraszamy do wzięcia udziału w X edycji Międzydiecezjalnego Konkursu
„Święci i bohaterowie Naszej Ziemi”, która w bieżącym roku szkolnym przebiegać będzie pod hasłem: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty".
Konkurs został objęty Patronatem Honorowym przez J. E. Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, J. E. Księdza Biskupa Stanisława Stefanka, Marszałka Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Łomża.

W dniach 18-20 kwietnia 2018 r. uczniowie klas III gimnazjum przystąpią do egzaminów gimnazjalnych.
 
W tych dniach obowiązuje następujący rozkład pracy w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży:

- klasy I, IV oraz VII szkoły podstawowej uczęszczają na zajęcia wg obowiązującego planu lekcji,

- klasy II gimnazjum oraz klasy I i II liceum mają wówczas dni wolne od zajęć dydaktycznych.

W dniach 4, 7 i 8 maja 2018 r. uczniowie klas III liceum przystąpią do egzaminów maturalnych.

W dniach 30.04 - 04.05.2018 r. uczniowie wszystkich klas mają dni wolne od zajęć dydaktycznych.

W dniach 07-08.05.2018 r. uczniowie klas I, IV i VII uczęszczają na zajęcia wg obowiązującego planu lekcji,

natomiast uczniowie klas II gimnazjum oraz I i II liceum mają dni wolne od zajęć dydaktycznych.

W mijającym już tygodniu uczniowie klas I oraz IV naszej podstawówki uczestniczyli w ciekawych warsztatach.

 

Szkoły Katolickie

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Dane kontaktowe:

ul Sadowa 12, 18-400 Łomża
  86 216-36-57 w. 15