Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi poniżej dokumentami (regulaminy, zgłoszenia, upoważnienia) . Pliki do pobrania dostępne są w formacie PDF. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z pracownikami sekretariatu szkoły. 

 

KONKURSY

 

Regulamin międzyszkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego “Jestem bezpieczny na drodze”

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY

 Cele i zadania świetlicy.

Zgłoszenie dziecka do świetlicy.

Zgoda na powrót dziecka.

Upoważnienie do odbioru dziecka.

Zasady odpłatności za obiady.

Karta zgłoszenia na obiady.

Wyprawka klasa I.