e-dziennik

Wraz z początkiem roku szkolnego 2016/2017 wprowadziliśmy elektroniczną wersję dziennika, tzw. e-Dziennik. To bardzo duży krok do przodu i kolejny dowód na to, iż jesteśmy bardzo otwarci na innowacje w naszych szkołach. Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi funkcjami dostępnymi w panelu dla rodziców, tak, aby każdy z Państwa był na bieżąco z osiągnięciami i postępami w nauce swojego dziecka, ale także i z życiem szkoły.

Korzyści dla rodzica:

  • możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem zbyt dużej liczby nieobecności
  • stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych uwzględniających datę wystawienia oceny, kategorię oceny, wagę oceny w liczeniu średniej oraz Nauczyciela, który tę ocenę wystawił
  • szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach
  • dostęp do najbardziej przydatnych Rodzicowi i Uczniowi informacji zawartych w e-Dzienniku za pomocą bezpłatnych aplikacji mobilnych.

 

Dodatkowe moduły:

  • Terminarz
  • Zadania domowe
  • Lektury
  • e-Materiały
  • SMSInfo
  • Plan Lekcji

 

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich dostępnych dla Rodzica modułów. e-Dziennik nieustannie jest rozwijany i dostosowywany do potrzeb Użytkowników.

Opis wybranych modułów:

Terminarz - moduł ten umożliwia odnotowywanie informacji o zdarzeniach (np. sprawdziany, kartkówki, prace klasowe, a także wyjścia na wycieczki), które przypisywane są do danej klasy. Dodawania, usuwania oraz edycji wpisów w terminarzu może dokonać każdy Nauczyciel uczący w danej klasie, a także Dyrektor i Administrator szkolny systemu. Terminarz pozwala na przeglądanie zdarzeń przypisanych do danej klasy oraz ustalanie terminów w taki sposób, aby ze sobą nie kolidowały. Po najechaniu kursorem na dane wydarzenie pojawia się okienko, w którym zawarte są szczegółowe informacje – jaki Nauczyciel dodał wpis i kiedy oraz czego dokładnie dotyczy to zdarzenie, np. kartkówka z ułamków. Każdy wpis dodany do terminarza jest widoczny w tym samym momencie przez Uczniów i Rodziców w obrębie klasy, której dotyczy. Terminarz jest funkcją bezpłatną, dostępną na kontach podstawowych. Jest widoczny na kontach Rodziców, Uczniów, Nauczycieli i Dyrektora pod warunkiem, że moduł ten został włączony oraz skonfigurowany przez Administratora szkoły.

Lektury e-Dziennik - moduł Lektury dostępny jest zarówno w e-Dzienniku, jak i na platformie e‑Nauczanie. Lektury szkolne zostały opracowane i udostępnione w kilku dogodnych formatach, tj. TXT, ePUB, PDF, MP3. Można je zgodnie z prawem bezpłatnie przeglądać oraz ściągać na swój komputer. Katalog darmowych e-książek edukacyjnych obejmuje w tej chwili ponad 400 tytułów, nie tylko dużych form literackich, ale także wierszy i bajek. Zapewne jest on interesujący tak dla Uczniów, którzy odrabiają prace domowe i czytają zadane lektury szkolne, jak również dla Rodziców, którzy poszukują nowych sposobów, aby zachęcić i zmotywować młodzież do czytania i odkrywania świata literatury. Pliki zamieszczonych lektur szkolnych pochodzą ze znanego projektu społecznościowego „Wolne Lektury” i są przykładem Otwartych Materiałów Edukacyjnych.

SMS Info - usługa SMS Info jest dodatkową funkcją serwisu, której celem jest ułatwienie monitorowania nowo wprowadzonych informacji o dziecku (oceny, frekwencja). Dzięki tej usłudze Rodzice będą informowani za pomocą wiadomości SMS, czy od momentu otrzymania poprzedniego raportu pojawiły się w systemie np. nowe oceny. Wiadomość taka zostanie przesłana tylko wtedy, kiedy wprowadzone zostaną nowe, dotychczas nieprzesłane dane.

Plan Lekcji - kiedy szkoła opublikuje plan lekcji jest on widoczny również dla Rodziców. Zawiera plan z podziałem na poszczególne dni tygodnia oraz dodatkowo godziny i przerwy ustawione przez Administratora szkoły.


 

Szkoły Katolickie

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Dane kontaktowe:

ul Sadowa 12, 18-400 Łomża
  86 216-36-57 w. 15