HARMONOGRAM CZYNNOŚCI

ZWIĄZANYCH Z POSTĘPOWANIEM REKRUTAYJNYM

I UZUPEŁNIAJĄCYM DO KLAS I ORAZ IV

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY


NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków bądź kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 04 lutego 2019 r. do 25 lutego 2019 r. do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 01 marca 2019 r.

w godzinach pracy szkoły

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                i kandydatów niezakwalifikowanych.

05. marca 2019 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Od 06 marca 2019 r. do 14 marca 2019 r.

w godzinach pracy szkoły

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20 marca 2019 r.

do godz. 15.00